MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                
ORDFÖRANDEN
                                                                 STOCKHOLM
Gunnar Hult                                                                       2007-09-01

                                                                                                

 

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM
 

 Skydd vid internationella insatser
och territoriell integritet

 

 

Tid:           Tisdag 2007-10-30, kl: 0830-1230

Plats:        Försvarshögskolan, Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

 

Försvarsmakten med stöd av Försvarets materielverk och försvarsindustrin genomför nu en ominriktning av Försvarsmakten och vilka uppgifter som FM skall genomföra. Tydlig fokus är internationella insatser och det ställer förändrade krav på tillgång och typ av utrustning. Bland annat värderas skydd av soldater och plattformar högt. Svårigheter i arbetet är pressade tider och osäkerheter om var insatsen kan komma att ske och hur hotbilden ser ut.

Allt detta vill vi belysa från olika perspektiv.

 

Inbjudna på seminariet är också officerare vid FHS stabsprogram, vilka efter sin utbildning kommer att arbeta med internationella insatser i olika roller som utbildare, handläggare och inte minst som chefer i internationella insatser.

 

Inledningstalare är vice ordföranden i MTF, professor i militärteknik, Stefan Axberg.

 

 

  

 

Föreläsningsschema MTF Skydds Seminarium

Klockan

Talare

Organisation

Område

0845-0850

Stefan Axberg

MTF

Inledning

0850-0910

Patric Hjorth

FMV

Korvett Visby

0915-0935

Patrik Persson

FMV

Skyddsaktiviteter inom markområdet

0940-1000

Cobus

Van der Merwe

Saab Avitronics

Framtida system för skydd av strf

1000-1010

Rast

 

 

1010-1030

Petter Bedoire

Saab Avitronics

EWS

1035-1055

Ove Grönlund

MSS

VMS-Mark

1100-1120

Rikard Lindström

FMV

CV90/SEP

1120-1130

Rast

 

 

1130-1215

Samtliga talare

MTF

Panel diskussion; S Axberg moderator

 


Sal:  Sverigesalen, FHS

 

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.se. senast 2005-10-10. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

 

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G Svantesson.

Avgift

För medlemmar i Militärtekniska föreningen                            Gratis  

Övriga                                                                                 200 kr 

Medlemskap i föreningen för ett år kostar                               200 kr