MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                 STOCKHOLM

                                         

 

 

Militärtekniska Föreningen i samverkan med Försvarshögskolan och Försvarsindustriföreningen FIF

inbjuder till

SEMINARIUM OM

Den europeiska försvarsmaterielmarknaden

 

Tid:           Torsdag 2007-01-18, 1500-1800

Plats:        Försvarshögskolan, Sal 304/305, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

 

Sedan den 1 juli i år skall EU-medlemsstater, som valt att ansluta sig (22 stycken inkl. Sverige), tillämpa den nya uppförandekoden när man gör affärer med försvarsmateriel inom Europa.

 

Den övergripande målsättningen med det nya regelverket är att öka konkurrensen och öppenheten.

 

Grunden för verksamheten utgörs av den nya uppförandekoden, CoC, ”The Code of Conduct – a Voluntary, Inter-Governmental Regime to Encourage Competition in the European Defence Equipment Market”.

 

Seminariet tar upp frågor som rör bakgrunden, omfattningen och tillämpningen av det nya regelverket som grund för en diskussion kring möjliga utvecklingar av det europeiska försvarsmaterielsamarbetet.

 

Experter från regeringskansliet, FMV och FIF medverkar som föreläsare.

 

Välkomna!

 

Staffan Näsström

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.se. senast 2006-12-01. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.
Efter seminariet finns möjlighet att besöka FHS pub.
För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G Svantesson.

Ingen avgift.