Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

 

Initiering av materielsamarbete i Europa

 

Tid:           Torsdag 2006-12-14, 15.15-18.30

Plats:        Försvarshögskolan, Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37 (Campus vid KTH), Stockholm

 

Den politiska viljan och Försvarsmaktens inriktning är att utveckling av nya materielsystem skall ske i internationell samverkan. Ett antal steg har tagits för att möjliggöra detta: harmonisering av kravställning, långsiktiga materielplaner, beredvillighet att omprioritera i dessa för att gemensamma projekt skal bli möjliga etc.

 

Hittills har ändå de tidigaste stegen i materielprocessen tagits nationellt. Vad blir nästa steg? Är det möjligt att genomföra gemensamma långsiktiga studier (motsvarande vår perspektivplanering). Vad är de olika aktörernas roller i de tidigaste faserna?

 

Allt detta vill vi belysa från olika perspektiv.

 

Inledningstalare är

Öv Stefan Gustafsson, HKV

Chief Scientist Gunnar Hult, FMV

Genmj Peter Lundberg, VD för Försvarsindustriföreningen

 

Välkomna!
Staffan Näsström

 
Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.se senast 2006-12-01. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

Efter seminariet finns möjlighet att besöka FHS pub.

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G Svantesson.

Avgift
För medlemmar i Militärtekniska föreningen                 Gratis  
Övriga                                                                                 200 kr 
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar                  200 kr)
Deltagar- eller medlemsavgift sättes in på Militärtekniska Föreningens postgirokonto
5 39 77-5
senast 2006-10-16. Vänligen ange för- och efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt ev företag/myndighet.