Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

"UAS, Uninhabited Autonomous Systems"

 

Tid:           Torsdag 2006-10-19, 17.00-19.00

Plats:        FOI, Gullfossgatan 6 (Kista), Stockholm

 

För att kunna genomföra speciella, men framförallt farliga uppdrag på ett säkert sätt blir våra hjälpmedel allt mer autonoma (automatiska). Även om detta sker inom de flesta områden så har fokus varit kring flygande farkoster och deras förmågor.

 

Martin Hagström/ Petter Ögren, forskare från FOI kommer att tala om vilka möjligheter/ begränsningar vi ser för UAV-system. Var ligger forskningsfronten inom:

-          Spaning

-          Målfördelning

-          Uppdragsplanering

 

Stefan Nygren, chef för Operationsanalys vid Saab Aerosystems kommer att tala om ”Nästa generations UAV:er”

-          Flygning i kontrollerat luftrum

-          Certifiering

-          Autonomi

-          Användningsområden, civila som militära

-          Pågående aktiviteter

 

Välkomna!

 

Staffan Näsström

 

Anmälan sker till Maria Sjöblom tfn 08-5550 3256, 0709 277302 eller maria.sjoblom@foi.se senas 2006-10-16. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefon-nummer alt. e-postadress och om ni önskar öl och smörgås till självkostnadspris.

Avgift
För medlemmar i Militärtekniska föreningen                                Gratis  
Övriga                                                                                                 200 kr 
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar                                   200 kr)

Deltagar- eller medlemsavgift sättes in på Militärtekniska Föreningens postgirokonto 5 39 77-5 senast 2006-10-16. Vänligen ange för- och efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt ev företag/myndighet.