MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN                    

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

 

Föredrag med diskussion
”Militärtekniska konsekvenser av aktuella beslut rörande Försvarsmakten, närstående myndigheter och industrin”

 

 

Tid:          torsdag 2006-04-06, 17.00-18.00

Plats:       filmsal C, FMV, Banérgatan 62,    Stockholm

 

Den första reaktionen till ovanstående rubrik är kanske att besluten enbart handlar om nedskärningar och en minskad bas för försvarsteknikutvecklingen. Men utveckling av ett nytt högteknologiskt försvar och en politisk vilja till ökat internationellt materielsamarbete ger nya möjligheter för militärtekniken.

 

Vi skall få frågan belyst från både industri- och myndighetsperspektiv.

 

Talare är VD för Försvarsindustriföreningen Peter Lundberg och undertecknad.

 

Välkomna!

 

Staffan Näsström

 

Deltagande vid föredragen och diskussionen är kostnadsfritt.

Anmälan för öl och smörgås samt inpassering till FMV sker senast 2006-03-30 till föreningens sekreterare, Nina Lubrán, dagtid 08-782 59 33 eller via e-post: nina.lubran@fmv.se. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress samt företag/myndighet.

 

Efter föredraget finns möjlighet att tillsammans avnjuta öl och smörgås (betalas på plats).

Därefter genomför Militärtekniska Föreningen årsmöte enligt kallelse i detta utskick.

 

För ytterligare information: Se www.militartekniska.se eller kontakta Nina Lubrán.