Militärtekniska Föreningen

inbjuder till Studiebesök

      Demo 06V

Tid:           Torsdag 2006-03-16, 1300-1530
Plats:        Försvarsmaktens Utvecklingscentrum, Enköping

Försvarsmakten med stöd av Försvarets materielverk och försvarsindustrin genomför nu ett intensivt arbete för att utveckla sitt Ledningssystem. Detta sker i ett antal delprojekt med det gemensamma namnet Ledsyst. Dessa genomför årligen mer eller mindre samordnade försök benämnda Demo. Under 2006 genomförs bl a Demo 06V. Det övergripande syftet är att få beslutsunderlag inför införandet av NBF (NätverksBaserat Försvar). Flera osäkerheter om hur detta skall ske finns fortfarande. Områden som genom denna verksamhet blivit allt viktigare är intra- och interoperabilitet. Vi kommer att få en initierad visning och genomgång av det pågående arbetet.

Utresa sker med inhyrd buss som utgår från FHS på Drottning Kristinas väg 37 kl 1030. Vid framkomsten finns möjlighet att intaga lunch. För att minimera kostnaderna för bussen är det angeläget att anmälan sker i tid och att den är bindande. Det finns goda möjligheter att ta sig till FHS med allmänna färdmedel, t e x tunnelbana eller buss till Tekniska Högskolan eller tåg till Östra station (se karta på omstående sida).

Välkomna!

Staffan Näsström 

Anmälan, senast 2006-03-02, sker genom att sätta in 100 kronor på föreningens PlusGiro konto 53977-5. Uppge härvid namn, personnummer samt tel. eller e-mail där du kan nås! Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn…….!

Anmälan enl. ovan kan kompletteras via mail till kurt-andersson@swipnet.se eller tel. 0708-934926. 

För ytterligare information: Se www.militartekniska.se eller kontakta Lars Tornérhielm tel: 0736-400 418, e-post: lars.tornerhielm@fhs.se

 

Möjliga kommunikationer är:

Tunnelbana, röda linjen, station Tekniska högskolan, utgång mot Tekniska högskolan.

Buss nr 4, station Östra station.