Textruta:

 

                             MILITÄRTEKNISKA FÖRENINGEN
                                    ORDFÖRANDEN                                   STOCKHOLM
                                    Staffan Näsström
                                 2006-01-25

                                                                                                

 

Militärtekniska Föreningen

inbjuder till


Studiebesök vid ”DC-3:an”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid:              Onsdagen den 8 mars 2006 c:a kl.1400-1700

Plats:           Muskö örlogsbas

 

Transport:               Avfärd sker med buss 2006-03-08 kl. 1300

från FHS, Drottning Kristinas väg 37

(Se karta på omstående sida)

                                   Återkomst beräknas till c:a kl. 1830

 

Bakgrund: Kl. 11.23 fredagen den 13 juni 1952 kom ett sista anrop från DC-3:an TP 79001 som var ”på navigeringsflygning” öster om Gotland. Mycket har det sedan dess spekulerats om planets och besättningens öde.

 

Den 18 juni 2003 meddelade Överbefälhavaren i ett pressmeddelande: ”Försvarsmakten har underrättats om att företaget Marin Mätteknik nyligen påträffat ett flygplan på Östersjöns botten öster om Gotska Sandön. Med nu tillgänglig information anser Försvarsmakten att fyndet är den svenska DC-3 som saknas sedan 13 juni 1952…” Bärgningen blev något mer komplicerad än man räknat med, men natten den 18 mars 2004 lyftes de största delarna av planet för att sedan fraktas till Musköbasen.

 

Vid besöket berättar haveriutredaren Christer Magnusson om genomförda och planerade arbeten med planet, som nu genomgår konservering.

FOI har genomfört ”enkla verkansstudier” och resultatet av dessa kommer också att redovisas.

 

Välkomna!

 

Staffan Näsström

 

Anmälan, senast 2006-02-24, sker genom att sätta in 100 kronor på föreningens PlusGiro konto 53977-5. Uppge härvid namn, personnummer samt tel. eller e-mail där du kan nås! Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn…….!

Anmälan enl. ovan kan kompletteras via mail till kurt-andersson@swipnet.se eller tel. 0708-934926.

 

För ytterligare information: Se www.militartekniska.se eller kontakta Kurt Andersson tel. 0708-934926.

 

 

Möjliga kommunikationer är:

 

Tunnelbana, röda linjen, station Tekniska högskolan, utgång mot Tekniska högskolan.

 

Buss nr 4, station Östra station.