Militärtekniska Föreningen

FÖREDRAG MED DISKUSSION OM
 
Nanoteknik  

Tid:      Tisdag 2005-11-22, kl 1600-1800
Plats:    FOI,
Gullfossgatan 6, Kista

Nanotekniken handlar om framställning av objekt mellan 1 och 100 nanometer och den viktigaste drivkraften för dess utveckling är tillämpningar inom mikroelektronik och optoelektronik.

I oktober 2003 startade Försvarets Nanoteknikprogram med målet att med hjälp av nanoteknik förbättra sensorer och skydd inom det nya nätverksbaserade försvaret.

Vi kommer att få en initierad presentation med fokus på uppnådda resultat och hur dessa kan påverka det framtida försvaret.

Välkomna!
Staffan Näsström

Anmälan sker till Maria Sjöblom tfn 08-555 03256, 070-9277302 eller maria.sjoblom@foi.se. senast 2005-11-16. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress. Ange också om Du efter seminariet vill inta öl och smörgås till självkostnadspris.

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta Maria Sjöblom.

Avgift
För medlemmar i Militärtekniska föreningen                            Gratis  
Övriga                                                                                   200 kr 
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar                             200 kr)