Militärtekniska Föreningen

inbjuder till
SEMINARIUM OM

 Nordic BattleGroup (NBG)

Tid:           Torsdag 2005-10-13, 1515-1830
Plats:        Försvarshögskolan, Sal 2000, Drottning Kristinas väg 37
                  (Campus vid KTH), Stockholm

Försvarsmakten med stöd av Försvarets materielverk och försvarsindustrin genomför nu ett intensivt arbete för att med Finland, Norge och Estland sätta upp en EU Battlegroup 2008. Svårigheter i arbetet är pressade tider och osäkerheter om var insatsen kan komma att ske. Områden som genom denna verksamhet blivit allt viktigare är interoperabilitet och standardisering. En aktuell fråga är också om försvarsindustrin skall ha en vidare roll i framtida internationella insatser genom att också tillhandahålla tjänster (support) under missionen.

Allt detta vill vi belysa från olika perspektiv.

Inledningstalare från HKV, FMV, Volvo och Hägglunds.  

Välkomna!
Staffan Näsström

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 42809, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se. senast 2005-10-10. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

Efter seminariet finns möjlighet att besöka FHS pub.

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G Svantesson.

Avgift
För medlemmar i Militärtekniska föreningen                            Gratis  
Övriga                                                                                   200 kr 
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar                             200 kr)