Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

 

Föredrag med diskusion
”Konsekvenser av försvarsbeslutet för försvarsteknikutvecklingen?”

Tid:          torsdag 2005-03-31, 17.00-18.00
Plats:       konferensrum ”Drottningholm”, FMV, Banérgatan 62,    Stockholm

En radikal nedskärning av det svenska försvaret torde ge en minskad bas för försvarsteknikutvecklingen. Samtidigt innebär en utveckling av ett nytt högteknologiskt försvar och en politisk vilja till ökat internationellt materielsamarbete nya möjligheter.

Vi skall få frågan belyst från både industrin och forskningsvärden.

Talare är Svante Bergh, Strategic Marketing Director, Ericsson Microwave Systems AB och Stefan Axberg, professor i militärteknik vid FHS.

Välkomna!

Staffan Näsström

 

Deltagande vid föredraget är kostnadsfritt.

Anmälan för öl och smörgås samt inpassering till FMV sker senast2005-03-29 till föreningens sekreterare, Nina Lubrán, dagtid 08-782 59 33 eller via e-post: nina.lubran@fmv.se. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress samt företag/myndighet.

Efter föredraget finns möjlighet att tillsammans avnjuta öl och smörgås (betalas på plats).

Därefter genomför Militärtekniska Föreningen årsmöte enligt kallelse i detta utskick.

För ytterligare information: Se www.militartekniska.se eller kontakta Nina Lubrán.