Militärtekniska Föreningen

inbjuder till  

SEMINARIUM OM
 Internatonellt materielsamarbete

Tid:           torsdag 2005-02-24, kl 1530-1800
Plats:        Försvarshögskolan, Sverigesalen, Valhallavägen 117, Stockholm

Internationellt samarbete lyfts fram i försvarsbeslutet som ett sätt att nå ett framtida högteknologiskt försvar.

Vi vill med detta seminarium belysa internationellt försvarsmaterielsamarbete från olika aspekter. Vad görs övergripande och multilateralt? Vilka möjligheter och vinster samt problem och hinder finns t.ex. i ett projektsamarbete?

Talare är

Markus Nadelius, FMV – Multilateralt och bilateralt

David Persson, FMV – Projektsamarbete från FMV perspektiv

Christer Nygren, Saab Bofors Dynamics – Projektsamarbete från industriperspektiv

Välkomna!

Staffan Näsström

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-553 428 09, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se. senast 2005-02-21. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

Efter seminariet finns möjlighet att besöka FHS pub.

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G  Svantesson.

Avgift
För medlemmar i Militärtekniska föreningen                                               Gratis  
Övriga                                                                                                    150 kr 
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar 150 kr)