Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM 
Interaktionen Teknik – Taktik
Applicerat på operationer i bebyggelse
 

Tid:          Tisdag 2004-12-07, 1500-1800
Plats:        Försvarshögskolan, SÖ-hallen, Valhallavägen 117, Stockholm

Relationen mellan teknik och taktik är kärnan i det vi kallar militärteknik. Ämnet är således centralt för vår förening.

Nya situationer, nya hot och viljan att förändra det taktiska uppträdandet ställer krav på nya tekniska lösningar, och ny teknik inspirerar till och möjliggör ett nytt taktiskt tänkande och uppträdande. I vilken riktning är påverkan störst?

Vi vill med detta seminarium belysa den ömsesidiga påverkan mellan teknik och taktik från olika perspektiv. Eftersom ämnet är stort har vi valt att behandla det inom ramen för operationer i bebyggelse – ett viktigt scenario vid internationella insatser.

Inledare och talare är från FM, FMV, FOI och försvarsindustrin.

Välkomna!
Staffan Näsström

Anmälan sker till C-G Svantesson tfn 08-788 90 23, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se. senast 2004-12-01. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress.

För ytterligare information: se www.militartekniska.se eller kontakta C-G Svantesson.

Avgift
För medlemmar i Militärtekniska föreningen     Gratis  
Övriga                                                            150 kr 
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar  150 kr)