Militärtekniska Föreningen

inbjuder till  besök vid

SMARTLAB

Tid:          Torsdagen den 30 september, 16.30-19.00
Plats:       SMART-lab, C-porten,  FMV, Tre Vapen, Banérgatan  62,                  Stockholm

SMART-lab är ett resultat av den ökade satsningen på modellering och simulering som pågår inom Försvarsmakten och FMV för att tillgodose kraven på en ny materielförsörjningsstrategi. Genom att utnyttja möjligheten att modellera och simulera i en virtuell miljö kan de tidiga faserna av materielanskaffningen förbättras.

SMART-lab fungerar som en samlad resurs för modellering och simulering och har en anläggning för denna verksamhet inom FMV. Här finns möjlighet att bygga testmiljöer, alltefter vilka behov som uppstår. Anläggningen innehåller flera nätverk för att stödja arbetsmetoder som simuleringsbaserad materielförsörjning (se artikel i MTT nr 2, 2004: Simulation Based Acquisition av C SMART-lab Peter Gabrielsson).

Vi kommer att få en introduktion av SMART-lab samt exempel från verksamheten: modellering & simulering, verksamhetsanalys, animering mm.

Efter besöket är deltagarna välkomna till FMV pub i restaurang Vingen.

Välkomna!

Staffan Näsström

Deltagandet är kostnadsfritt, O.S.A. senast 2004-09-23. Anmälan sker till
föreningens sekreterare, Nina Lubrán, dagtid 08-782 59 33 eller via e-post: nina.lubran@fmv.se. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress samt företag/myndighet.

För ytterligare information: Se www.militartekniska.se eller kontakta Nina Lubrán. Du kan också gå in på www.smart-lab.se