Militärtekniska Föreningen

inbjuder till  

TEMAAFTON
”Vad händer i svensk försvarsindustri?”

Tid:            Torsdag 2004-04-01, 17.00-18.00
Plats:          Filmsal C, FMV, Banérgatan 62, Stockholm

Förutsättningarna för svensk försvarsindustri har radikalt förändrats de senaste åren, men det finns också en politisk vilja att utöka industrins roll i ”materielprocessen”. Frågan har utretts av Försvarets materielverk och torde vara central i nästa försvarsbeslut. Även förutsättningarna för internationellt samarbete har förändrats.

Talare är VD i Försvarsindustriföreningen, genlt (ret.) Percurt Green.

Välkomna!

Staffan Näsström

Deltagande för denna temakväll är kostnadsfri. Anmälan sker till
föreningens vice ordf, C-G Svantesson, kväll 08-30 11 94, arb 08-788 9023 mobil: 0708 446579 eller via e-post: carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se senast 2004-03-25

Anmäl också om Du efter föredrag och diskussion vill avnjuta en landgång och öl! Betalning (prel 80 kr) erlägges på plats.

Därefter genomför Militärtekniska Föreningen årsmöte enligt kallelse i detta utskick.