Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

besök vid
Avdelningen Systemteknik, FOI 

Tid:         Onsdagen den 22 oktober, 16.00-18.00
Plats:      Ursvik (Enköpingsvägen 126, T-bana Hallonbergen,
                därefter buss 504 till Ursvik).
                Stor parkeringsplats finns utanför grindarna.

Avdelningen Systemteknik, FOI, består i dagsläget av 5 institutioner

Flyg och autonoma system, Systemmodellering, Hydroakustik, Marina sensorsystem samt Kärnvapenfrågor och detektion.

Avdelningschefen Monica Dahlén, som också är ledamot i MTF styrelse, kommer att hälsa oss välkomna och presentera avdelningen. Därefter kommer vi att få en inblick i verksamheten genom korta presentationer och visningar av experimentella resurser. Forskarnas utbildning är fokuserad kring fysik, matematik, signalbehandling, datateknik och styr- och reglerteknik. Verksamheten domineras av forskning om undervattenssystem, robotsystem, luftvärn, modellering och simulering och kärnvapenproblematiken

Efter visningen finns möjlighet att på mässen inta öl och landgång, som betalas på platsen (70 kr). Se bestämmelser för anmälan nedan.

Välkomna!

Staffan Näsström

Deltagande i studiebesöket är kostnadsfritt, O.S.A. senast 2003-10-14. Anmälan sker till
föreningens sekreterare, Nina Lubrán, 08-782 59 33, mobil: 0706-82 59 33 eller
via e-mail: nina.lubran@fmv.se. Vänligen ange för- och efternamn, personnummer, telefonnummer eller e-mail och företag/myndighet. Ange också om Du önskar öl/vatten och landgång (70 kr; betalas på mässen). Icke svenska medborgare ombedes ange nationalitet i anmälan.

Medtag legitimation för inpassering!