Militärtekniska Föreningen

inbjuder till
TEMAAFTON

”Informationsoperationer”

Tid:          Onsdag 2003-03-19, 17.00-18.00
Plats:          Filmsal C, FMV, Banérgatan 62, Stockholm

Informationsoperationer – vad är det?

Hotet mot informationssamhället är ett ständigt aktuellt område och av säkerhetspolitisk stor betydelse.

Thomas Svensson vid Försvarets materielverk talar om ämnet från ett tekniskt perspektiv och Arvid Kjell vid Försvarshögskolan ger en belysning utifrån doktriner och en samhällsvetenskaplig grund.

Välkomna!

Staffan Näsström

Deltagande för denna temakväll är kostnadsfri, O.S.A. senast 03-03-12. Anmälan sker till föreningens vice ordf, C-G Svantesson, kväll 08-30 11 94, arb 08-788 9023 mobil: 0708 446579 eller via e-post: carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se senast 2003-03-12.

Anmäl också om Du efter föredrag och diskussion vill avnjuta en landgång och öl! Betalning (prel 80 kr) erlägges på plats.

Därefter genomför Militärtekniska Föreningen årsmöte enligt kallelse i detta utskick.