MILITÄRTEKNISKA                 FÖRENINGEN  FÖRENINGEN                           MODELLERING OCH                                                      SIMULERING I SVERIGE    

Datum 2003-01-20

Militärtekniska Föreningen och MoSiS
inbjuder gemensamt
till seminarium om
Validering av modeller
som stödjer utvecklingen av vårt NätverksBaserade Försvar

TID:      TORSDAG 2003-03-06, 15.30-19.15
PLATS: FÖRSVARSHÖGSKOLAN, SVERIGESALEN,
             VALHALLAVÄGEN 117, STOCKHOLM

Användning av Modellering och simulering har mycket stor och ökande omfattning och betydelse inom de flesta utvecklings- och användningsområdena för moderna system. När en modell används är det avgörande för resultatets konfidens och säkerhet att modellen är validerad, vilket betyder att den har bevisats ha rätt och kända egenskaper för aktuell tillämpning.

1. Inledning                                                    15.30 - 15.40   Staffan Näsström

2. Vilka begrepp används och vad betyder de 15.40 - 16.00  Ulla Bergsten

3. Erfarenheter                                               16.00 - 18.15 (inkl rast)
-- Valideringsfilosofi                                                              Lennart Berglund
-- Internationell standard för validering                                   Håkan Lagerström
-- Referensbibliotek robotmodeller                                        Peter Gabrielsson
-- Verifiering och validering av styrsystemet i JAS39              Fredrik Karlsson

4. Framtida möjligheter                                  18.15 - 18.45
-- Modeller av människan vid konceptutveckling                   Dag Caldenfors

5. Paneldiskussion                                         18.45 - 19.15 Anders Mattson
                                                                                            samt talare enligt ovan

Välkomna!

Anmälan erfordras senast 2003-02-25. Seminariet avslutas med macka (landgång) och öl/vatten, vilket ingår i priset. För ytterligare information: se www.mtf.a.se eller www.mosis.a.se eller kontakta MoSiS kassör Lars Eriksson via e-post: lars.eriksson@ledab.se

För MTF medlemmar: Anmälan genom insättning av deltagaravgift på Militärtekniska Föreningens postgirokonto 5 39 77-5. Vänligen ange för- och efternamn, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress. Avgiften är 100 kr för medlemmar. Specialerbjudande för icke medlemmar: Delta i seminariet och bli samtidigt medlem i MTF för endast 150 kr.

För MoSiS medlemmar: Anmälan till MoSiS' kansli genom fax till nr 08 - 510 519 32 eller e-post till kansliet@mosis.a.se. Avgiften är denna gång 50 kr, som sätts in i förskott på MoSiS' postgirokonto 63 74 63 - 1 (glöm inte ange betalningsavsändare)