Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

SEMINARIUM OM

Datafusion – en nyckelteknik i nätverksbaserat försvar

Tid:          Tisdag 2002-12-10, 1500-1800

Plats:        Försvarshögskolan, Sverigesalen,    Valhallavägen 117, Stockholm

Det nätverksbaserade försvaret ställer krav på att kunna hantera stora och komplexa informationsmängder. Datafusion kan sägas vara ett sätt att reducera datamängden utan att i motsvarande grad minska informationsinnehållet. Fusionerade data erfordras t.ex. då lägesinformation och underlag för beslut skall överföras till högre ledningsnivåer. Informationsmängden, som överförs, måste då kunna överblickas och vara hanterbar.

Vi får en introduktion till problemområdet DATAFUSION och dess möjligheter av forskare och ingenjörer från Institutionen för Data- och informationsfusion vid FOI, Kompetenscentrum för datafusion vid SaabTech Systems AB och Sjöland &Thyselius AB.

Sista delen av seminariet är vikt för en paneldiskussion med inriktningen att ytterligare belysa nyttan av datafusion.

Välkomna!

Anmälan sker genom insättning av deltagaravgift på Militärtekniska Föreningens postgirokonto 5 39 77-5 senast 2001-11-08. Vänligen ange för- och efternamn, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-postadress. För ytterligare information: se www.mtf.a.se eller kontakta C-G Svantesson tfn 08-788 9023, 0708-44 65 79 eller carl-gustaf.svantesson@fhs.mil.se

Avgift

För medlemmar i Militärtekniska föreningen    50 kr
Övriga    175 kr
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar   125 kr)