Militärtekniska Föreningen

inbjuder till

Besök vid FLSC

Tid:          Torsdagen den 24 oktober, 17.00-ca 20.00
Plats:       FLSC:s lokaler i Bromma och FOI, Ranhammarsv 14.

Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC) är byggd för att vara en kostnadseffektiv plattform för luftstrid - många mot många” med människan i loopen.

FLSC används för:

·        Träning, utbildning och mission rehearsal

·        Studier inför kravsättning / anskaffning av nya system

·        Studier som stöd för långsiktig utveckling 

Besöket vid FLSC skall ses som ett led i att fördjupa kunskaperna i M&S möjligheter att stödja utvecklingen av ett nätverksbaserat försvar samt få en uppfattning om vilka resurser som vi har att tillgå inom området.

Våra värdar är Leif Åström (C FLSC), Anders Borgvall (C Operativ grupp /FLSC),
Lars Kristensson (C Metodik/Analysgrupp /FLSC), Folke Stoby (Teknisk chef /FLSC). 

Deltagarantalet är begränsat till ca 30. Boka upp tiden och gör en snabb anmälan enligt nedan.

Välkomna! 

Deltagande för denna temakväll är kostnadsfri, O.S.A. senast 2002-10-11. Anmälan sker till föreningens sekreterare, Annelie Vesterholm, kväll 08-664 04 47, mobil: 070-782 68 83 eller via e-mail: anedh@fmv.se. Vänligen ange för- och efternamn, telefonnummer eller e-mail samt företag/myndighet.