TEMAAFTON

TEKNIKDEMONSTRATORER --
ETT VERKTYG I UTVECKLING MOT DET OKÄNDA

Tid:            Onsdag 2002-04-17, 17.00-18.15
Plats:         Piperska Murens Festvåningar, Scheelegatan 14
                   Kungsholmen, Stockholm (T-bana: Rådhuset)

I en tid av stora och snabba förändringar måste vi kunna påbörja utveckling av materielsystem utan att slutmålet är känt vid utvecklingens början. I en sådan utveckling är det viktigt att alla rollinnehavare (användare, beställare, forskare och tillverkare) kan delta i och bygga upp sin kunskap för de kommande stegen. Ett medel att göra detta är att använda teknikdemonstratorer.

Teknikdemonstratorer är ett nytt element i materielanskaffningsprocessen.

Talare är Genlt Staffan Näsström, Försvarets Materielverk.

Sista delen av temaaftonen är (självklart) vikt för en frågestund.

Föredraget är även öppet för "icke medlemmar".

Välkomna

Björn Liszka

Deltagande för denna temakväll är kostnadsfri, O.S.A. senast 02-04-12. Anmälan sker till föreningens sekreterare, Annelie Vesterholm, kväll 08-664 04 47, mobil: 070-782 68 83 eller via e-mail.
Vänligen ange för- och efternamn, telefonnummer eller e-mail samt företag/myndighet.

Efter temaaftonen följer MTF årsmöte och därefter en kvällsmacka. Anmäl gärna temaafton och kvällsmacka samtidigt. Betalning för kvällsmackan (prel 75 kr) erlägges på plats.