Paradigmskiften inom militär teknik
då, nu och i framtiden 

Tid:             Onsdag 2001-11-21, 1500-1800
Plats:          Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

I samband med att Militärtekniska Föreningen fyller aktningsvärda 70 år har vi för avsikt att genomföra ett extra ”påkostat” seminarium. Seminariet avser inte bara belysa ”militär teknik” utan även politiska och andra omvärldsfaktorer. Missa inte detta!

Talare är

·        fil. dr Thomas Kaiserfeld, KTH: Paradigmskiften ur det teknikhistoriska perspektivet

·        fil. dr Lars Ericson, FHS: Taktiska och operativa förändringar genom tiden

·        BS Deborah Westphal, Toffler Associates, USA: Joint Vision 2010 / 2020

Talarna deltar i en avslutande paneldebatt. 

Efter seminariet kan vi i Armémuseums artillerisal avsluta kvällen med en middag (subventionerad av MTF!) där vi till desserten får avnjuta författaren och framtids­analytikern Ludvig Rasmusson med ett ”paradigmskifteskåseri”.

Välkomna!

 

Anmälan sker genom insättning av deltagaravgift (o kuvertavgift, om så önskas) på Militärtekniska Föreningens postgirokonto 5 39 77-5 senast 2001-10-25. Vänligen ange för- och efternamn, företag/myndighet samt telefonnummer alt. e-mailadress. För ytterligare information: se www.mtf.a.se eller kontakta mig per telefon 070-720 33 15 eller liszka@swipnet.se.

Avgift  
För medlemmar i Militärtekniska Föreningen 200 kr
Middag 300 kr
(Medlemskap i föreningen för ett år kostar 100 kr)