Forskning och materielutveckling
i internationell samverkan,
vilket tyvärr blev inställt pga för lågt deltagarantal

Tid: Tisdag 2001-05-29, 1230-1630
Plats: Kungliga Musikhögskolan, Lilla salen, ingång A2
Valhallavägen 103-105, Stockholm

Sverige har på senare tid spelat en allt mer aktiv roll i olika former av för-svarsrelaterad internationell samverkan. Vi har svensk trupp integrerad
med NATO i Kosovo, vi samarbetar med fem andra europeiska länder
inom forskning och utveckling och f.n. leder vi EU:s arbete med att bygga upp en militär styrka för krishantering.

Seminariet behandlar internationaliseringens konsekvenser för försvars-inriktad forskning och materielutveckling.

Seminariet avslutas med en paneldebatt. Talare är:

Generaldirektör Bengt Anderberg FOI

Brigadgeneral Arne Hedén FMV

Överstelöjtnant Bengt Berlin FM

Direktör Tommy Ivarsson SAAB

Anmälan sker genom insättning av deltagaravgiften på Militärtekniska föreningens postgirokonto 53977-5. Vänligen ange för- och efternamn, telefonnummer eller e-mail samt företag/myndighet.

Anmälningsavgift:
För medlemmar i Militärtekniska föreningen 50 kr
För övriga 300 kr
Medlemskap i föreningen kostar 100 kr