Torsdag 2000-10-19

Studiebesök vid FOA, Avdelningen för Humanvetenskap
med temat "Teknikens anpassning till människan"

08.00 Buss avgår från Vasagatan 16 (mittemot Centralstationen) i Stockholm för färd till Linköping
10.30 - 12.15 Genomgång av kunskapsläget inom humanvetenskapen, bl.a. avseende människans förmåga att tillgodogöra sig information och att fatta beslut.
12.15 - 13.00 Lunch  (på egen bekostnad)
13.00 - 14.30 Fortsatt genomgång
14.30 - 17.00 Återfärd till Stockholm