Onsdag 2000-03-15

Studiebesök vid FOA 3
Avdelningen för sensorteknik i Linköping

08.00               Buss från Klarabergsviadukten
10.30-12.15   Sensorer med bäring på Dominant Battlespace Awareness (DBA)- konceptet.
Genomgång av kunskapsläget inom lågfrekvent radar, syntetisk aperturradar, vanlig radar, optiska sensorer, IR, laser, nya alternativa sensorer samt samband och signalprocessing.
12.15-13.00   Lunch (på egen bekostnad)
13.00-14.30   Fortsatt genomgång
14.30-17.00   Återfärd till Stockholm